Obsługa spotkania

Wiele z opisanych poniżej opcji znajduje się na pasku narzędzi. Pasek pojawia się na dole okna,po kliknięciu myszką w obszarze aplikacji. 

Wyciszanie mikrofonu

Do wyciszania mikrofonu służy przycisk na panelu dolnym. 

Wyłączanie kamery

Do wyłączania kamery służy przycisk na panelu dolnym. 

Nagrywanie spotkania

Spotkanie można nagrać klikając przycisk nagrania. 

Po jego naciśnięciu wybieramy lokalizację – w chmurze czy na lokalnym komputerze. W tej chwili radzimy zapis lokalny. Należy wybrać Record on my computer, kliknąć Record, a następnie wybrać lokalizację na dysku. 

Wyświetlenie listy uczestników

Aby wyświetlić w panelu po prawej listę uczestników, należy kliknąć odpowiednią ikonę w pasku narzędzi. 


Włączenie czatu tekstowego

Można skorzystać z opcjonalnego czatu tekstowego (np. do zamieszczania linków, zadawania pytać przez studentów bez dostępu do mikrofonu). Czat pojawi się w lewym dolnym rogu. 

Udostępnianie prezentacji lub ekranu

Aby pokazać zawartość ekranu (lub wybranego okna aplikacji, np. pokazu slajdów PewerPoint) należy kliknąć ikonę w pasku narzędzi… 

…a następnie wybrać ekran lub okno aplikacji z listy. 

W sytuacji, gdy pokazujemy nasz ekran, interfejs Webexa jest minimalizowany, a dostęp do opcji jest w menu na górze ekranu. 


Górny panel wyswietlany podczas udostepniania ekranu:


Aby zakończyć udostępnianie, należy kliknąć Stop sharing. 

Kończenie spotkania

Aby zakończyć spotkanie, kliknij czerwony przycisk z krzyżykiem na pasku narzędzi i potwierdź klikając End meeting. 

Wyciszanie studentów

Czasami może dojść do sytuacji, gdy dźwięki dochodzące od studentów przeszkadzają w spotkaniu (np. roboty drogowe pod oknem, szczekający pies, trzaski wadliwego mikrofonu). Jeśli nie można ‘namierzyć’ takiego studenta i prosić o wyłączenie mikrofonu, można wyciszyć wszystkich studentów (będą oni mogli ręcznie włączyć mikrofon i zabrać głos, gdy zajdzie taka potrzeba). 

Aby wyciszyć wszystkich, należy kliknąć w menu Participants i wybrać Mute all 

Można również wyciszyć wszystkich domyślnie, jak się dołączają. Służy do tego opcja w menu Participants  Mute on Entry. 

Skip to content