Obsługa spotkania

Wiele z opisanych poniżej opcji znajduje się na pasku narzędzi. Pasek pojawia się na dole okna, po kliknięciu myszką w obszarze aplikacji. 

Pasek narzędzi Webex

Wyciszanie mikrofonu

Do wyciszania mikrofonu służy przycisk na panelu dolnym. 

Aby wyciszyć mikrofon trzeba nacisnąć przycisk Mute.

Jeżeli mikrofon jest już wyciszony na wejściu, do jego ponownego włączenia służy przycisk Unmute.

Wyciszanie

Włączanie/wyłączanie kamery

Aby włączyć kamerę, wystarczy wybrać opcję z dolnego paska Start video. Do kończenia udostępniania kamery służy opcja Stop video.

Włączanie wideo

Z rozwijalnej listy, można również uzyskać dostęp do opcji ustawień kamery i zmiany wirtualnego tła.

Opcje wideo

Nagrywanie spotkania

Spotkanie można nagrać klikając przycisk nagrywania Record. 

Nagrywanie

Po jego naciśnięciu wybieramy lokalizację – w chmurze czy na lokalnym komputerze. W tej chwili radzimy zapis lokalny. Należy wybrać Record on my computer, kliknąć Record, a następnie wybrać lokalizację na dysku. 

Nagrywanie opcje

Wyświetlenie listy uczestników

Aby wyświetlić w panelu po prawej stronie listę uczestników, należy kliknąć ikonę z paska narzędzi o nazwie Participants. 

Uczestnicy

Z poziomu listy uczestników, można m.in. wyciszyć daną osobę czy też podnieść rękę (Raise hand).

Podnoszenie ręki

Włączenie czatu tekstowego

Można skorzystać z opcjonalnego czatu tekstowego (np. do zamieszczania linków, zadawania pytać przez studentów bez dostępu do mikrofonu). Czat pojawi się w dolnym rogu prawego panelu. 

Czat

Udostępnianie prezentacji lub ekranu

Aby pokazać zawartość ekranu (lub wybranego okna aplikacji, np. pokazu slajdów PewerPoint) należy kliknąć ikonę w pasku narzędzi Share.  

Udostępnianie ekranu

Następnie, można wybrać ekran lub okno aplikacji z listy. 

Przy wyborze okna Screen 1 udostępniany będzie cały ekran. Jeżeli natomiast chcemy udostepnić tylko okno wskazanej aplikacji, należy wcześniej włączyć ją w tle, a następnie zaznaczyć konkretne okno.

Jeżeli udostępniany będzie jedynie obraz ekranu lub aplikacji bez multimediów, służy do tego opcja Optimize for text and images (1).

Istnieje również możliwość udostępniania plików multimedialnych z dźwiękiem. Należy zaznaczyć opcję Optimize for motion an video (2). 

Udostępnianie

W sytuacji, gdy pokazujemy nasz ekran, interfejs Webexa jest minimalizowany, a dostęp do opcji jest w menu na górze ekranu. 


Górny panel wyswietlany podczas udostepniania ekranu:


Aby zakończyć udostępnianie, należy kliknąć Stop sharing. 

Kończenie spotkania

Aby zakończyć spotkanie, kliknij czerwony przycisk z krzyżykiem na pasku narzędzi i potwierdź klikając End meeting. 

Kończenie spotkania

Wyciszanie studentów

Czasami może dojść do sytuacji, gdy dźwięki dochodzące od studentów przeszkadzają w spotkaniu (np. roboty drogowe pod oknem, szczekający pies, trzaski wadliwego mikrofonu). Jeśli nie można ‘namierzyć’ takiego studenta i prosić o wyłączenie mikrofonu, można wyciszyć wszystkich studentów (będą oni mogli ręcznie włączyć mikrofon i zabrać głos, gdy zajdzie taka potrzeba). 

Aby wyciszyć wszystkich, należy kliknąć w menu Participants i wybrać Mute all 

Można również wyciszyć wszystkich domyślnie, jak się dołączają. Służy do tego opcja w menu Participants  Mute on Entry. 

Praca w podgrupach

W Webeksie istnieje możliwośc pracy w podgrupach. Prowadzący może utworzyć podgrupy i przydzielić do nich studentów, aby pracowali w pokojach przez określony czas.

Odpowiada za to opcja Enable breakout sessions.

Praca w pokojach


Prowadzenie transmisji na żywo

Webex, daje możliwość prowadzenia transmisji na żywo (np. przez Youtube lub Facebook). Opcja ta jest dostępna z poziomu dolnego panelu.  

Transmitowanie na żywo