Zgłaszanie zapotrzebowania

Aby uzyskać dostęp do spotkań Webex, należy najpierw wypełnić formularz zgłoszeniowy. 

Dostęp może uzyskać każdy pracownik UJ. Prosimy jedynie o podawanie adresów email skrzynek UJ – inne zgłoszenia nie będą rozpatrywane. W przypadku osób pracujących na UJ, a nie mających skrzynek uniwersyteckich (np. pracujących w ramach umowy o dzieło) – prosimy o kontakt z Centrum Zdalnego Nauczania. 

Dostęp do usługi nie wiąże się z żadnymi kosztami dla pracownika, ani jednostki, w której uczy. 

Po zgłoszeniu prosimy zaczekać na email aktywacyjny z systemu Webex – powinien dojść najdalej w następnym dniu roboczym.