Wideokonferencje w UJ realizowane z domu

Wideokonferencje w Uniwersytecie Jagiellońskim:

Organizacja wideokonferencji przeprowadzanych poza siedzibą Centrum Zdalnego Nauczania UJ przebiega według tych samych zasad, co konferencji z wykorzystaniem terminala.

W TYM MIEJSCU znajduje się link do strony z zasadami przeprowadzania wideokonferencji w naszym Uniwersytecie.


Wideokonferencje z domu - informacje wstępne:

W sytuacjach wyjątkowych, które uniemożliwiają korzystanie z terminali wideokonferencyjnych, można uczestniczyć lub nawet w pełni przeprowadzić tego typu spotkanie (np. wideohabilitację) z dowolnego miejsca (np. domu), które posiada dostęp do sieci internetowej.

Sugerowane jest połączenie poprzez kabel ethernet zamiast sieci WiFi, celem uniknięcia zakłóceń typowych dla połączeń bezprzewodowych.

Poza dostępem do Internetu, konieczny będzie komputer (stacjonarny lub laptop) z wbudowaną lub autonomiczną kamerką internetową. Zalecane jest również – celem zapobieżenia sprzężeń zwrotnych sygnału dźwiękowego – korzystanie ze słuchawek z mikrofonem.


Sieć Pionier oraz aplikacja ConferenceMe:

Do przeprowadzania połączeń wideokonferencyjnych z udziałem pracowników UJ wykorzystywana jest ogólnopolska sieć akademicka Pionier, która zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych.

Z sieci Pionier nie można korzystać za pomocą aplikacji typu Skype.

Aplikacją umożliwiającą łączenie się z własnego komputera do sieci Pionier jest program ConferenceMe.

Jest to jednak opcja alternatywna – z uwagi na brak wsparcia ze strony producenta – może być wykorzystywana jedynie w sytuacjach wyjątkowych.

Korzystanie z aplikacji ConferenceMe jest możliwe tylko w środowisku Windows, tym samym nie można z niej korzystać w systemie MacOS.


Instalacja oprogramowania ConferenceMe:

Oprogramowanie ConferenceMe można pobrać bezpośrednio z linków portalu Pionier: LINK1 lub LINK2.

W oknie pobierania, gdzie można wybrać lokalizację zapisu pliku, należy kliknąć „Zapisz”.

Po ściągnięciu pliku na komputer, należy go dwukrotnie kliknąć a następnie – w oknie instalatora – kliknąć przycisk „Next”.

W kolejnym oknie należy zaznaczyć opcję „I accept the terms in the License Agreement” oraz kliknąć przycisk „Install”.

Pojawiający się komunikat systemu Windows należy zaakceptować.

Po zakończeniu instalacji programu – kliknij przycisk „Finish”.


Połączenie z wideokonferencją:

W danych do połączenia z siecią Pionier, które przesyła osoba organizująca wideokonferencję, znajduje się link dla połączeń z wykorzystaniem aplikacji ConferenceMe. Należy go kliknąć.

Następnie wybieramy link łączący nas bezpośrednio do danej konferencji.

Wybieramy opcję „Otwórz ConferenceMe”.

W oknie aplikacji wpisujemy PIN a następnie klikamy klawisz „Enter” lub kombinację klawiszy „Shift + #”.

PIN znajdziemy w danych do połączenia.


Udział w konferencji - najczęściej wykorzystywane funkcje:

Po otwarciu okna programu poszczególni uczestnicy konferencji powinni być widoczni w osobnych okienkach.

Funkcja rozszerzania okna na cały ekran komputera. Powrót do okienka domyślnego następuje po naciśnięciu przycisku „Esc” na klawiaturze.

Udostępnianie własnego pulpitu – stosowane w przypadku prezentacji. Nie zaleca się korzystać z tej funkcji przy małych rozmiarach ekranów komputerów.

Wyłączanie kamery – obraz z naszej kamery nie będzie widoczny dla innych uczestników konferencji. Głos z naszego mikrofonu będzie nadal słyszalny.

Regulacja głośności naszego mikrofonu – umożliwia również jego całkowite wyciszenie.

Wyciszanie głośników w naszym komputerze.

Po zakończeniu wideokonferencji – celem wyłączenia aplikacji – należy kliknąć w krzyżyk umieszczony w prawym górnym rogu okna programu.

W jaki sposób prowadzić zajęcia zdalne – przewodniki dla nauczycieli akademickich