Pegaz: widok prosty i pełny trybu edycji kursu

Na platformie Pegaz prowadzący mogą wybrać jeden z dwóch widoków wyświetlania kursu w trybie edycji – PROSTY i PEŁNY.
Domyślnym widokiem jest WIDOK PEŁNY. WIDOK PROSTY został ograniczony do najpopularniejszych funkcjonalności edycji kursu dlatego jest zalecany dla prowadzących zaczynających pracę na platformie Pegaz.

W każdej chwili możliwe jest przełączanie między PEŁNY i PROSTY WIDOK trybu edycji kursu – zmiana ta nie ma wpływu na treści już zamieszczone w kursie, nie jest też widoczna dla studentów.

Jak włączyć WIDOK PROSTY? – dwie metody:
Metoda 1: zmiana tymczasowa (na czas zalogowania do platformy)

Aby zmienić widok wyświetlania kursu jedynie na czas naszego zalogowania do platformy Pegaz, należy:

Po wejściu na stronę główną kursu włączyć TRYB EDYCJI KURSU.


Włączenie TRYBU EDYCJI KURSU spowoduje pojawienie się przycisku
WŁĄCZ WIDOK PROSTY w menu po lewej stronie. Po kliknięciu na ten przycisk nastąpi przełączenie widoku.


O pracy w WIDOKU PROSTYM informuje napis obok menu wyboru wersji językowej platformy. Powrót do PEŁNEGO WIDOKU trybu edycji kursu odbywa się w analogiczny sposób.

Metoda 2: zmian trwała

Aby zmienić trwale widok trybu edycji kursu na PROSTY, należy wejść do swojego Profilu: klikając strzałkę obok imienia i nazwiska, a następnie wybierając zakładkę PROFIL.

Po wejściu na stronę profilu należy kliknąć link MODYFIKUJ PROFIL.

W sekcji OGÓLNE, pole PREFERENCJE WYGLĄDU STRONY 
należy wybrać opcję PROSTY.

Zmianę należy zatwierdzić klikając przycisk ZMIEŃ PROFIL na dole strony.


Różnice między WIDOKIEM PROSTYM i PEŁNYM (przykłady):
Menu akcji (ikona koła zębatego)

WIDOK PEŁNY (po lewej) oraz WIDOK PROSTY (po prawej)

Menu Modyfikuj

WIDOK PEŁNY (po lewej) oraz WIDOK PROSTY (po prawej)

Rodzaje aktywności i zasobów
WIDOK PEŁNY

WIDOK PROSTY
Zasób / aktywność: strona Edycji ustawień
WIDOK PEŁNY

WIDOK PROSTY
Rodzaje pytań w aktywności Quiz / Test

Podczas DODAWANIA PYTANIA do testu w widoku Prostym widoczne jest ograniczenie do najpopularniejszych lista typów pytań. 

Dziennik ocen
WIDOK PEŁNY

WIDOK PROSTY