Zadanie w formie pliku wideo

Prowadzący ma możliwość dokonania wyboru w jakim formacie powinny być zapisane przesyłane przez studentów zadania.


Aby ograniczyć możliwość przesyłania plików przez studentów do wybranego formatu np. formatu video mp4 – należy przejść do modułu ZADANIE, a następnie w EDYCJĘ USTAWIEŃ.

W zakładce TYPY ZADAŃ znajduje się przycisk WYBIERZ. Dostępne są tam możliwości wyboru odpowiednich formatów przesyłanego zadania.

Pegaz daje duże możliwości dotyczące ograniczeń w przesyłaniu. Możliwe jest ogólne ograniczenie przesyłania do szeroko rozumianego „video”, a także konkretnie poprzez wybór jednego z formatów.

Dokonany wybór należy zatwierdzić przyciskiem ZAPISZ ZMIANY.


JAK WYGLĄDA TO Z PUNKTU WIDZENIA STUDENTA?

Student po wejściu w moduł zadanie, naciska przycisk ODDAJ ZADANIE.

w następnym kroku wybiera odpowiedni plik ze wskazanych w instrukcji poniżej dostępnych mozliwości.

Po załadowaniu pliku w formacie wskazanym przez prowadzącego – zatwierdza proces dodawania przyciskiem ZAPISZ ZMIANY.

W ten sposób zadanie zostało przesłane do oceny.

UWAGA: Jeżeli student spróbuje załaczyć plik w formace innym niż wskazany przez prowadzącego – wyświetli się komunikat o błędzie.